Η World News Media πλήρως εναρμονισμένη με τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Ο Όμιλός μας, World News Media, εναρμονίζεται πλήρως με τα νέα δεδομένα στον ευρωπαϊκό χώρο, σεβόμενος τις σχετικές νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους αναγνώστες του.

Ήδη έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας (ToThemaOnline, ThemaSports, BusinessNews, LifeNewsCy).

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων εγκρίθηκε το 2016 και τίθεται σε πλήρη ισχύ στην Ευρώπη, την 25η Μαΐου του 2018.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, είναι γνωστός και ως General Data Protection Regulation (GDPR).

Στην ουσία διαφοροποιεί ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής.

Ο GDPR, ακόμη, καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και γενικά επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε.

Ο GDPR θα επηρεάσει κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, αλλά και κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραθέτουμε πιο κάτω, τις βασικές αλλαγές:

* Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών: Βάσει του νέου κανονισμού απαγορεύεται τη χρήση των social media σε παιδιά έως 16 ετών παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων.

* Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να ενημερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν αναδημοσιεύσει ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους.

* Ο πολίτης θα έχει περισσότερη και σαφή ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων του για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

* Ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν.

* Ο πολίτης θα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.